Kom en ontdek
wat God voor u in petto heeft

Elke zondag om 11:00 uur Eredienst

De Kerk/Gemeente

Raising The Standard Church is een apostolische kerk, geboren uit Gods hart.
Wij zijn een groeiende gemeenschap bestaande uit mensen van verschillende nationaliteiten.
Onze diensten worden gekenmerkt door grote vrijheid en uitbundigheid in het prijzen en aanbidden van onze God.

De kerk bestaat uit verschillende leden die ‘het lichaam van Christus’ vormen.
In de Raising The Standard Church is een ieder even belangrijk en nodig binnen ‘het lichaam’. God heeft aan een ieder talenten, roepingen en bekwaamheden gegeven om Hem en elkaar te dienen.

DOEL:
Onze sterke doel is om discipelen te maken – volgelingen van Jezus – en hen te onderwijzen, trainen en toe te rusten met het woord van God voor het werk waartoe God hen geroepen heeft.

Wij zijn Imro & Adelisa Linger. In 1993 hebben we beiden ons hele hart en leven aan Jezus Christus gegeven. Samen hebben wij vier prachtige kinderen: Revelino, Naomi, Shekinah & Yosaiah. In huize Linger klinkt er vaak het geluid van zang en muziek terwijl we als gezin samen, onze God met grote enthousiasme en blijdschap prijzen. Onze buren kunnen hier vast van getuigen…

Jezus Christus is het centrum van ons leven. Wij hebben ten diepste Gods onvoorwaardelijke liefde in ons leven ervaren. Onze passie is het evangelie (het goede nieuws) van het Koninkrijk van God prediken en onderwijzen zowel in de kerk als daarbuiten.

Wij geloven dat God ons geroepen en gezalfd heeft om dezelfde werken te doen die Jezus deed toen Hij hier op aarde rondliep. Jezus predikte, onderwees, dreef demonen uit en genas de zieken. De bijbel leert dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Hij doet nog steeds deze geweldige dingen door Zijn zonen en dochters. God de Vader gaf Zijn beste, Zijn zoon Jezus. En wij willen ook het beste aan Hem geven!

Onze pastors

Pastor Elina James

Pastors Jestin en Joselyn

Pastors Masih en Jyoti

Albums Raising the Standard

Missie:

Wij willen het goede nieuws van God’s koninkrijk verkondigen aan de hele wereld. Als kerk demonstreren wij de verlossende, genezende, bevrijdende kracht en liefde van God: In onze wereld, ons land, onze stad en buurt.

Visie:

Wij geloven dat de kracht van het evangelie niet binnen de vier muren van de kerk hoort te blijven. Maar als kerk zijn wij geroepen om het licht voor de wereld en zout der aarde te zijn: Een kerk die in woord en daad uitbarst van Gods leven.

Wat wij zien:

  • – Een internationaal centrum met als doel: onderwijzen, trainen en het toerusten van individuen. Om de bestemming te ontdekken en te vervullen van individuën.
  • – Een multiculturele kerk die mensen de principes van Gods woord onderwijst voor een overwinnend leven op elk gebied.

Eredienst – Elke zondag om 11:00 uur

Laden… Laden…

Doneer voor onze projecten

Bankrekeningnummer
NL 49 RABO 0158334019